среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Budowa balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych przypadków.

Sztachetki z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane plot plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy projektowane plotki PCV na plot i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий